OFERTA

Bezpieczeństwo i zaufanie

oferta

Usługa prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • nadzór nad formalną poprawnością dokumentów
 • przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych
 • reprezentowanie Podatnika przed organami kontroli skarbowej

Wszyscy nasi Klienci otrzymują co miesiąc raport wyników swojego przedsiębiorstwa.

Usługi kadrowo-płacowe obejmują w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń

Usługi prawne i finansowe obejmują w szczególności:

 • obsługę prawną przedsiębiorstwa
 • ubezpieczenia
 • kredyty
 • leasingi
 • inwestycje